O firmie

Firma BHP LAB powstała z pasji do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. BHP Poznań i okolice. Podnosimy świadomość pracowników, a także pracodawców w zakresie BHP.

Wybór odpowiedniej firmy do obsługi BHP w Poznaniu, której specjaliści posiadają odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji to podstawa bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

Szkolenia BHP Poznań

Śmierć pracownika, a także choroba zawodowa, urazy ciała czy choćby obniżenie sprawności organizmu  niejednokrotnie powstają na skutek oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych w środowisku pracy. Podstawa to ich jednoznaczna identyfikacja.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • szkolenia bhp
 • szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego (online) dla:
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • bieżącą obsługę firm i instytucji pod kątem bhp – Poznań i okolice
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • kursy pierwszej pomocy

Państwowy nadzór nad warunkami pracy w Polsce realizuje m.in. Państwowa Inspekcja Pracy (link do strony PIP). Oferujemy również wsparcie podczas kontroli przez PIP.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy jest odpowiedzialnością pracodawcy, a musi to zrobić zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami (link do ustawy),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (link do rozporządzenia),
 • Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (link do ustawy)

Szkolenia BHP Poznań

Do wszystkich zleceń podchodzimy z należytą starannością, profesjonalnie, rzeczowo i kompleksowo!