O firmie

Firma BHP LAB powstała z pasji do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Podnosimy świadomość pracowników, a także pracodawców w zakresie BHP. Wybór odpowiedniej firmy do obsługi BHP, której specjaliści posiadają odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji to podstawa bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

Szkolenia BHP Poznań

Śmierć pracownika, a także choroba zawodowa, urazy ciała czy choćby obniżenie sprawności organizmu  niejednokrotnie powstają na skutek oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych w środowisku pracy. Podstawa to ich jednoznaczna identyfikacja.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • szkolenia bhp,
 • szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego (online) dla:
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • bieżącą obsługę oraz doradztwo BHP firm i instytucji,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • kursy pierwszej pomocy.

Państwowy nadzór nad warunkami pracy w Polsce realizuje m.in. Państwowa Inspekcja Pracy (link do strony PIP). Oferujemy również wsparcie podczas kontroli przez PIP.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy jest odpowiedzialnością pracodawcy, a musi to zrobić zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami (link do ustawy),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (link do rozporządzenia),
 • Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (link do ustawy)

BHP Poznań

Organizacja i liczebność służby bhp

Przepisy Kodeksu pracy określiły, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jedno- lub wieloosobowe. Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. I tak, pracodawca zatrudniający:

 • od 100 do 600 pracowników tworzy wielo- lub jednoosobową komórkę, albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawą prawną powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy może być umowa cywilnoprawna.

Firma BHP LAB – znaczy profesjonalnie, rzeczowo i kompleksowo!

Zapoznaj się z Naszym cennikiem!