Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – podstawa prawna

Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) (link do rozporządzenia).

Edukacja w zakresie bhp stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa w pracy. Dla wielu jest niestety przykrym obowiązkiem, który można wykorzystać do podniesienia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast musi ono zostać przedstawione w ciekawy i przystępny sposób.

Szukasz szkolenia BHP w Poznaniu? Skontaktuj się z nami!

Szkolenia BHP

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia szkolenia zarówno przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (szkolenie wstępne), jak i cyklicznie w trakcie zatrudnienia (szkolenie okresowe). W myśl art. 2373 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej  znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto sam pracodawca również musi przejść szkolenie bhp!

Bezpieczeństwo w pracy

Cel

Celem szkoleń bhp jest aktualizacja i zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkoleń prezentowane są zmiany w aktach prawnych. Pracownicy zaznajamiają się z czynnikami w środowisku pracy, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia oraz życia pracujących w zakładzie osób.  Uzyskują również wiadomości na temat tego jak się zachować, aby nie dopuścić do powstania zagrożenia ale również co należy zrobić, kiedy do jego wystąpienia dojdzie.

Szkolenia obejmują wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego i zatrudnione w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz praktykantów.

Poprzez zwiększanie świadomości pracowników w trakcie regularnych szkoleń bhp wypełniasz nie tylko ustawowy obowiązek pracodawcy. Również przyczyniasz się do bezpośredniej poprawy bezpieczeństwa pracy, ograniczając wypadki przy pracy i związane z nimi następstwa zdrowotne i ekonomiczne.

Safety first

Co oferujemy?

Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie w edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizujemy:

– szkolenia wstępne (przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy)

– szkolenia okresowe (przeprowadzane w trakcie zatrudnienia) dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników mistrzów i brygadzistów,
 • pracowników:
   • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
   • inżynieryjno-technicznych,
  • administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia (np. nauczyciele, opiekunowie w przedszkolach i żłobkach, pracownicy służby zdrowia itd.)

Zapoznaj się z Naszym cennikiem!